*:*==== news_contenttype:("Fishing")
1 - 36 of 36 Items
 
Sign In / Subscribe 

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- State Intellectual Property Office of China has received Yuncheng Zhenxing Feed's patent application for prawn feed containing feather meal and preparation method thereof. Lin Qiuping, Jiang Dali, Gao Zhenyao and Rao Xiao developed the invention. The patent application number is CN202111601525 20211224. The..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- State Intellectual Property Office of China has received Fei Xiangdong's patent application for snail and clam dragging and raking net device for fishing and application method thereof. Fei Xiangdong and Gu Xinghuan developed the invention. The patent application number is CN202111604772 20211224. The paten..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- State Intellectual Property Office of China has published Wuhan Light Industry Univ's patent application for fish body head part cutting device and method. The invention was developed by Hu Zhigang, Wang Yingjie, Wang Zihao, Xu Zijian, Zhang Qinyu and Li Bin. The patent application number is CN20221006342 2..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Liu Jiping has sought patent for multifunctional fish and shrimp polyculture pond system. The patent application number is CN20221013759 20220106. The patent publication number is CN114271230 (A). International Patent Classification codes are A01K61/80, A01K63/00 and A01K63/04. Cooperative Patent Classificatio..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Zhang Jinfeng has sought patent for novel shellfish sand spitting device for aquatic product processing. The patent application number is CN20221040487 20220114. The patent publication number is CN114271310 (A). International Patent Classification codes are A22C29/04 and B01D29/03. An abstract released by ..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Shandong Halowave Marine Biotechnology has submitted a patent application for making method of canned fish. Jiang Yan and Jiang Shenghai developed the invention. The patent application number is CN202111487171 20211207. The patent publication number is CN114271451 (A). International Patent Classification co..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Pearl Ha Tianja Biotechnology has submitted a patent application for fresh keeping agent for fish and preparation method of fresh keeping agent. This invention was developed by Mai Yaoquan, Shen Lijiang, Tan Yaoting, Huang Jiajun and Zhang Xiaoming. The patent application number is CN202111529787 20211214. ..

Fishing

  |  Sat 03 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Li Qiqing has submitted a patent application for liftable turnover type edgefold fish tank cleaning equipment. The patent application number is CN202111492076 20211208. The patent publication number is CN114273353 (A). International Patent Classification codes are B08B9/087 and B08B9/093. State Intellectua..

Fishing

  |  Sat 03 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Hongshu Zhenzheng; Sanknomann has submitted a patent application for jellyfish iceberg type building structure in sea. The patent application number is CN202111617867 20211228. The patent publication number is CN114275110 (A). International Patent Classification code is B63B35/44. State Intellectual Proper..

Fishing

  |  Sat 03 Dec 2022

Seoul, Dec. 3 -- Park Jeong Heon has submitted a patent application for fish way. The patent application number is KR20190021308 20190222. The patent publication number is KR20200102819 (A). International Patent Classification codes are B66F3/24 and E02B8/08. Cooperative Patent Classification codes are B66F3/24 (KR), E02B8/085 (..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Univ Fujian Agriculture & Forestry has filed a patent application for method for producing low-salt fish sauce by fermenting large yellow croaker processing byproducts. This invention was developed by Wu Chunhua, Zhong Weiquan, Wei Cuiping, Li Danjie, Pang Jie, Duan Mengxia, Yu Shan, Jiang Haixin and Zhao Jian..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Shandong Province Freshwater Fishery Res Institute Shandong Province Freshwater Fishery Monitoring C has applied for Chinese patent for integrated multifunctional fish measuring and dissecting device. Zhang Longgang, Zhu Shuren, Yang Ling, Wang Junpeng, Yu Zhenhai, An Li, Dong Xuesa, Xu Guojing and Zhu Yong'An..

Fishing

  |  Sat 03 Dec 2022

Seoul, Dec. 3 -- Lee Gi Kang has filed a patent application for fishing weight for eco-friendly attracting fish. The patent application number is KR20190022693 20190226. The patent publication number is KR20200104132 (A). International Patent Classification codes are A01K85/01 and A01K95/00. Cooperative Patent Classification cod..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Tianjin Agricultural College and Marine Res Institute of Chinese Academy of Sciences have applied for Chinese patent for shellfish harvester. Jiang Yongcheng, Wu Haiyun, Zhang Tao, Li Yongren, Hua Xiuping, Wei Yong, Guo Yongjun, Wang Shanke, Shan Huiyong, Li Zhi, Li Xiaomeng and Huang Bing developed it. The..

Fishing

  |  Fri 02 Dec 2022

Beijing, Dec. 3 -- Tianjin Institute of Aquatic Res and National Aquatic Product Tech Promotion Master Station have submitted a patent application for fish and shrimp polyculture method in saline-alkali water pond. Bao Haiyan, Xu Xiaoli, Hao Jun, Yao Xueliang, Ma Shumin, Yu Jiansheng, Zhao Liming, Bo Qikang, Cui Qingman, Li Ming..

Fishing

  |  Thu 01 Dec 2022

Beijing, Dec. 1 -- State Intellectual Property Office of China has released Xiamen East Marine Food's patent application for wet fish roe screening device and screening method thereof. This invention was developed by Zhang Luying. The patent application number is CN202111296761 20211104. The patent publication number is CN114..

Fishing

  |  Thu 01 Dec 2022

Taipei, Dec. 1 -- Taiwan Patent Office has received Shimano KK's patent application for grip for fishing rod and fishing rod using the grip. Matsuda Yuki, Tokuyama Yuki and Suganuma Nobuhiro developed the invention. The patent application number is TW20200127677 20200814. The patent publication number is TW202128008 (A). Inte..

Fishing

  |  Wed 30 Nov 2022

Beijing, Dec. 1 -- Inst of Aquatic Organisms of Chinese Academy of Sciences has sought patent for application of emodin in relieving acute hypoxia-induced fish cell apoptosis. This invention was developed by Jin Junyan, Wu Liyun, Xie Shouqi, Han Dong and Zhu Xiaoming. The patent application number is CN202111183773 20211011. ..

Fishing

  |  Thu 01 Dec 2022

Beijing, Dec. 1 -- Anhui Jincheng Novel Netting Gear Science and Tech Limited has submitted a patent application for winding device for fishing line processing and winding method thereof. Pan Rongsheng developed the invention. The patent application number is CN202111563351 20211220. The patent publication number is CN1142618..

Fishing

  |  Thu 01 Dec 2022

Taipei, Dec. 1 -- Shimano KK has submitted a patent application for fishing rod. Osoreda Yasuyuki and Takahashi Hironori developed the invention. The patent application number is TW20200127874 20200817. The patent publication number is TW202128009 (A). International Patent Classification code is A01K87/08. Cooperative Patent ..

Fishing

  |  Wed 30 Nov 2022

Beijing, Nov. 30 -- State Intellectual Property Office of China has released Shenzhen Whale Science and Tech's patent application for real-time monitoring live fish logistics system. This invention was developed by Qiu Fangqun. The patent application number is CN202111606749 20211226. The patent publication number is CN114258..

Fishing

  |  Wed 30 Nov 2022

Beijing, Nov. 30 -- State Intellectual Property Office of China has received Quzhou Qu River Distr Wortefu Machine's patent application for fishhook. Lyu Heming developed the invention. The patent application number is CN20221045873 20220117. The patent publication number is CN114258898 (A). International Patent Classificatio..

Fishing

  |  Wed 30 Nov 2022

Beijing, Nov. 30 -- State Intellectual Property Office of China has received Heilongjiang Orange Fragrance Herbal Science and Tech Limited's patent application for pollution-free cultivation method for flat shellfish. Zhang Junbao, Shang Wennan, Yang Jing, Shu Yu, Liu Haiying, Cao Hailu, Liu Yingxue, Wang Yuxian, Sun Tao and Yan..

Fishing

  |  Wed 30 Nov 2022

Beijing, Nov. 30 -- State Intellectual Property Office of China has published Feng Xiaoli's patent application for dried shrimp making device. The patent application number is CN202111427212 20211128. The patent publication number is CN114258941 (A). International Patent Classification codes are A22C29/02, A23B4/03, A23L17/40, A..

Fishing

  |  Tue 29 Nov 2022

Beijing, Nov. 30 -- Shenzhen Shenkee Control Tech has applied for Chinese patent for squid fishing control system and control method. Feng Yueming, Zeng Zijian and Ruan Chuang developed it. The patent application number is CN20221051571 20220117. The patent publication number is CN114253245 (A). International Patent Classific..

Fishing

  |  Wed 30 Nov 2022

Beijing, Nov. 30 -- Limited Corporation of Fertile Farmland Agricultural Science and Tech in Sanshan City has submitted a patent application for ice breaking and oxygen increasing device and method for crayfish breeding in winter. This invention was developed by Hong Jiachun and Li Ling. The patent application number is CN202..

Fishing

  |  Mon 28 Nov 2022

Alexandria, Nov. 29 -- U.S. Patent and Trademark Office has published P&I Company's patent application for fishing simulation apparatus and method. The invention was developed by Shin Jea Joong and Youn Eun Seok. The patent application number is US202017770867 20201021. The patent publication number is US2022370897 (A1). Inte..

Fishing

  |  Mon 28 Nov 2022

Alexandria, Nov. 29 -- A Band of Anglers has applied for United States patent for fishing lures. Sebile Patrick developed it. The patent application number is US202217862643 20220712. The patent publication number is US2022369613 (A1). International Patent Classification codes are A01K85/00 and A01K91/04. Cooperative Patent C..

Fishing

  |  Mon 28 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- Guangxi Acad Sciences and Northwest Agriculture and Forestry Science and Technology Univ have applied for Chinese patent for halogen group-containing magnolol derivative and application thereof in resisting fish parasitic protozoa. Yu Qing, Ling Fei, Wang Gaoxue, Li Pengfei and Qu Shenye developed it. The ..

Fishing

  |  Mon 28 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- State Intellectual Property Office of China has released Medium Mountain Univ's patent application for fish oil microemulsion preparation and preparation method thereof. This invention was developed by Gao Yanfeng, Yang Xin, Chen Guanyu and Li Shuzhen. The patent application number is CN20221003601 2022010..

Fishing

  |  Sun 27 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- State Intellectual Property Office of China has received Jianhui County Liuliang Aquaculture Farm's patent application for crab culture pond cleaning equipment and cleaning method thereof. Chen Guohai, Feng Yuanhai and Yao Yong developed the invention. The patent application number is CN202111566118 202112..

Fishing

  |  Sun 27 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- Collective Univ has submitted a patent application for automatic leisure fishery fishing device with electronic information management function. Chen Baicheng developed the invention. The patent application number is CN202111563071 20211220. The patent publication number is CN114246163 (A). International P..

Fishing

  |  Mon 28 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- Coastal Zone Res Institute of Smoking Station of Chinese Academy of Sciences has submitted a patent application for fish collagen wound repair sponge loaded with stem cells and preparation method of fish collagen wound repair sponge. Qin Song, Wang Lei and Li Wenjun developed the invention. The patent appl..

Fishing

  |  Mon 28 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- Weizhou Heiwo Prec Mold Limited has applied for Chinese patent for fishing floating platform. Liu Pang developed it. The patent application number is CN20201106241 20200923. The patent publication number is CN114248877 (A). International Patent Classification codes are A01K97/00, A01K97/10, A01K97/22, B63B..

Fishing

  |  Sun 27 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- Salt City Ind College has filed a patent application for feed for preventing fish muscles from yellowing and processing equipment thereof. This invention was developed by Ren Shengjie, Jiang Tao, Zheng Xuming, Wang Aimin, Wang Xiao, Yang Wenping and Tian Hongyan. The patent application number is CN20211158..

Fishing

  |  Sun 27 Nov 2022

Beijing, Nov. 28 -- Univ Chinese Agricultural has filed a patent application for fish meat fresh-keeping composition as well as preparation method and application thereof. This invention was developed by Luo Yongkang, Li Yan and Shen Huixing. The patent application number is CN202111506143 20211210. The patent publication num..
1 to 36 of 36 Items  
 
Close [X]

 

Please wait..
Close [X]

Email selected articles

Please wait..